ဆက္သြယ္ရန္


Contact Us Img Smallတရားေခြႏွင့္တရားစာအုပ္မ်ားအခမဲ ့ငွားရမ္းျခင္း ၊ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ၀င္ေရာက္လုပ္အားေပးျခင္း ၊ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းခြဲမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း ၊ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လွဴဒါန္းျခင္း ၊ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္း ၊ အေရးေပၚေသြးလွဴဒါန္းလိုျခင္းႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လိုပါက

  1. ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း(ပင္မ)    –  01-382935,  371800 ext. ( 364 )
  2. ဦးလွမ်ိဳး                                      –    095079674  ,  571531
  3. ဦးစိန္ေသာင္း                              –    095120271 ,  545340
  4. ဦးေဇာ္၀င္း                                  –    098030228
  5. ဦးျမင့္သိန္း                                  –    095143998  
  6. ဦးလွမင္းထြန္း                             –     095015446 , 201922, 727515
  7. ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း                       –     099924400

နွင့္နီးစပ္ရာ ဓမၼေရာင္ျခည္လုပ္ငန္းခြဲမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္နိုင္ပါေႀကာင္း အသိေပးနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။

 


View DhammaYoungChi in a larger map