တရားစာအုပ္မ်ား စုစည္းမႈ


ဆရာဦးေမာင္ေမာင္လြင္၏ သိပါ က်င့္ပါ ဗုဒၶဘာသာ           ThiPar Kyint Par

ဆရာဦးဆန္းလြင္ ၏ မဂၤလာတရား မဂၤလာစကား   (၇)      Mingalar (7)

ဆရာဦးဆန္းလြင္ ၏ မဂၤလာတရား မဂၤလာစကား   (၈)      Mingalar (8)

ဆရာဦးဆန္းလြင္ ၏ အနႏၲဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္မ်ား (၁)   ANandaGoneGyi

ဆရာဦးဆန္းလြင္ ၏ အနႏၲဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္မ်ား (၂)   ANandaGoneGyi (2)

ဆရာႀကီး ဦးလွသိန္းထြဋ္ ၏  မဟာဗုဒၶ၀င္                        MaHar Bhuddha win