လုပ္ငန္းခဲြမ်ား


 

၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁)                 အမွတ္-၄၁၀၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ပဲခူူးျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၅၂-၂၂၉၁

၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂)                 My Meed အေအးဆိုင္၊ ၃၂၊ စည္ပင္လမ္း၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံု/ေတာင္၊ ဖုန္း – ၀၉ ၅၀၄၁၃၁၁(ေဒၚဥမၼာထြန္း)

၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃)                 Family Video Rental ဆိုင္အမွတ္-၁၂၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။ ဖုန္း ၀၁- ၅၄၄၅၁၂

၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၄)                 ဖိုးခ်စ္ဆီဆိုင္၊ ေစ်းလမ္း၊ ေက်ာင္းၾကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၅၄-၂၅၃၇၁

၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၅)                 ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသစ္လမ္း၊ထန္းကုန္းရပ္ကြက္၊ ျဖဴးျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၅၄-၄၀၃၈၉၊ ၀၉ ၅၃၉၀၂၅၇

၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၆)                 ဓမၼိကာ ဓမၼာ႐ံု၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္း။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၀၄၀၀

၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၇)                 အမွတ္(၆၄)၊ ေဇာတိကလမ္း၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္၊ လွည္းတန္းရပ္ကြက္၊ မံုရြာျမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၅၆၂၉(ကိုသန္းေ၀)

၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၈)                 လိႈင္းျပာစာေပ၊ တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ ပန္ဟန္းရြာ၊ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၈၄-၂၂၁၂၉

၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၉)                 ဦးေလာ္ထူး၊ မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံ၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္း၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၈၄-၅၁၃၂၉

၁၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀)              အမွတ္(၃၄၉)၊ ရန္ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ ေစ်းတန္း၅ရပ္ကြက္၊ တမူးျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၇၃-၄၀၆၅၄

၁၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁)              (ေက်ာ္ေက်ာ္ေဆးခန္း+မိဘရိပ္ေရႊဆိုင္)(၁၁၃၆)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၃၇ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဒဂုံ။ ဖုန္း ၀၁-၅၈၀၁၁၄

၁၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂)              တိုင္းခ်စ္ဦး-Video, VCD အငွားဆိုင္၂၇၆ဘီ၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၇၅၈၂

၁၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃)              “မခင္”လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ အမွတ္-၃၅၊ ကမ္းနားတန္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕။

၁၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄)              “ေရႊကမာၻရတနာေရာင္း၀ယ္ေရး”(၁၃-၁၄)ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး၊ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၄၂-၄၀၂၅၄

၁၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅)              “ဆင္မင္းညီေနာင္သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္”၊မ/၁၈၊ လႈိင္ျမစ္လမ္း(ေပါက္ေတာမီးပြိဳင့္)အင္းစိန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၆၄၁၉၉၆

၁၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆)              “အာကာေမာ္မိသားစုဘက္ထရီလုပ္ငန္း”၊ ၂၀၆၆(က) ျမ၀တီမင္းၾကီးလမ္း၊(၇၁)၊ ဒဂံု/ေတာင္။ ဖုန္း-၀၁ ၅၉၀၅၄၄

၁၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇)              သစ္ေရာင္းစက္၀င္း၊ ပညာရိပ္သာလမ္း၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၉၀၅၈၄၄၈ (ေက်ာ္လင္းေမာင္)

၁၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈)              ဣစိ ၦတသုခေဆးတိုက္၊ တံတားေတာ္ၾကီးရပ္၊ အမွတ္(၅)၊ မတၱရာျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၆၈၀၆၄၇၅

၁၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉)              စန္းေငြေရာင္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ (၁)လမ္း၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၅၄-၂၁၅၂၉

၂၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀)              ဗဟိုစာေပႏွင့္ ဗီဒီယိုအငွားဆိုင္၊ မ/၄၅၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ သိႏၷီျမိဳ႕။ ဖုန္း၀၁-၅၄၂၃၈၂ (ကိုစိုင္း)

၂၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁)              ေဒၚထားေမ စက္၀င္း(၃ ထပ္တုိက္)၊ တာကေလးရပ္၊ ဟသၤာတျမိဳ႕ နယ္။

၂၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂)              “ေက်ာ္”ေဆးခန္၊ အမွတ္(၄၆)၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း၀၁-၅၃၄၀၀၄

၂၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃)              အမွတ္(၂၀၇)၊ ၁၉လမ္း၊(၈၂×၈၃လမ္းၾကား)မႏၱေလးျမိဳ႕။ဖုန္း၀၂-၆၄၀၇၄။

၂၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄)              ဦးေဇာ္၀င္း+ေဒၚျမသိန္း၊ ေခ်ာင္းငန္းတန္းလမ္း၊ ပုတီးကုန္းျမိဳ႕၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း။

၂၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅)              နဝရတ္လမ္း(နဝရတ္၅လမ္းထိပ္)၊ ၈ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၇၇၃၄၅၊ ၇၀၉၃၂၉

၂၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆)              ဦးသုဇန၊ ကုန္းေက်ာင္းစာသင္တိုက္၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း။

၂၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇)              အမွတ္(၄၈)၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၈၅၁၅၄၃၉။

၂၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈)              ဗုဒၶ-ဓမၼ-သံဃာ့ဗိမာန္၊ ဒဂံုညြန္႔ေစ်း၊ သူၾကြယ္လမ္း၊ မလႊကုန္းေဌးၾကြယ္(က)ရပါကြက္၊ တာမြ။                                      ဦးေရႊဝင္း-၅၄၀၂၁၂

၂၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉)              မိုးကုတ္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာအဖြဲ႔ခြဲ(၃၉)၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေဒၚဘီဘီ-တဆင့္ ၀၅၃-၄၀၀၈၈။

၃၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀)              ပ႒ာန္းျမတ္ဂုဏ္ဓမၼာ႐ံု၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ မရန္းကုန္း(ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း-၀၉၉၂၄၄၀၀)

၃၁။ လုပ္ငန္းခဲြ(၃၁)              ရာဇာဗီဒီယို၊ အမွတ္၂၃-ေဝဘာဂီလမ္း၊ ေစာရန္ပိုင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ဦးျမင့္သိန္း-၀၉၅၀၄၃၉၉၈

၃၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂)              မဟာသရဏဂံုဓမၼဗိမာန္၊ စိန္ပန္းျမိဳင္လမ္း၊ ၂၅-ရပ္ကြက္၊ သုဝဏၰျမိဳ႕(ဦးျမင့္ေအာင္-၅၇၀၁၅၁)။

၃၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃)              ငရန္႔ကုန္းေက်းရြာ၊ ပုပၸါးစာတိုက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱတိုင္း။

၃၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄)              ဦးေအာင္မင္း+ေဒၚမာလာဝင္း၊ ေဇာတိကသကၤန္းပရိကၡရာဆုိင္၊(၁)လမ္း၊ ဘူတာ႐ံုအနီး၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕။

၃၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၅)              ဦးထင္ေက်ာ္၊ ျမတ္ဗြီဒီယို၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ က်ိဳက္ေထာ္ျမိဳ႕၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း၀၁-၂၄၄၁၃၇၊ ၀၉၈၆၄၀၆၀၀

၃၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၆)              အမွတ္-၁၉၊ မာလာျမိဳင္(၁)လမ္း၊ ၁၆-ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

၃၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၇)              စစ္ကိုင္းေက်ာင္း၊ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေတာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မုပြန္ရပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕။

၃၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၈)              သာသနာရာမိကေက်ာင္းတိုက္၊အမွတ္(၉၀)၊မင္းလမ္း၊ဆရာစံေတာင္(စံျပ)ရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၃၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၃၉)               အမွတ္-၁၇၉၊ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ပိေတာက္ေ႐ႊ၀ါရပ္ကြက္၊ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။

၄၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၀)               ျဗဟၼစိုရ္ဓမၼာ႐ံု၊သုနႏၵာလမ္းမႀကီး၊(ဋ)ရပ္ကြက္၊က႐ုဏာပိုင္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕။

၄၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၁)               ေ႐ႊမုေ႒ာေစတီေတာ္၊ေဂါပကအဖြဲ႔႐ံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊(ကိုမင္းေမာင္ဦး-၀၉၅၀၁၆၀၈၂)

၄၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၂)               ဦးေက်ာ္ျမင့္+ေဒၚနီနီေအး၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းစတိုးဆိုင္၊ၿမိဳ႕မေစ်းေတာင္ဘက္၊အထက္မင္းလွၿမိဳ႕။

၄၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၃)               အမွတ္-၁၉၇၊န၀ေဒးလမ္း၊လမုတမ္းရပ္ကြက္၊ေဒါပံုၿမိဳ႕၊ဖုန္း-၇၂၂၁၅၈။

၄၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၄)               ဦးၾကည္+ေဒၚ၀င္းၾကည္၊ဆန္းသစ္ေအာင္ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕၊ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ဖုန္း-၂၆၊၇၇။

၄၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၅)               ဓနမိုးVCDႏွင့္ Videoအေခြအငွားဆိုင္၊အမွတ္-၃၃၂၊အေနာ္ရထာလမ္း၊မယ္ဆြမ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕။

၄၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၆)               လမင္းVideo၊အမွတ္-၂၂၊ဗားကရာလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း၂၂၀၃၃၅

၄၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၇)               စံေတာ္၀င္ေဆးခန္းႏွင္စတိုး၊အမွတ္-၁၅၃၊န၀ရတ္ကိုးသြယ္လမ္း၊ေစ်းပိုင္း၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕။

၄၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၈)               နီလာရတနာ၊အမွတ္-၁၂၊မ်က္ႏွာစာတန္း၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

                                     ဖုန္း-၂၈၅၂၈၆                           

၄၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၄၉)             ပုသိမ္ညြန္႔(စံျပ)ရပ္ကြက္လံုးဆိုင္ရာ၊သဒၶမၼဗ်ဴဟာဓမၼာ႐ံုႀကီး၊သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 ၅၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၀)              အမွတ္၂၂၊အခန္း၃၊ပင္စင္ဦးစီးဌာနေ႐ွ႕၊ဘဏ္လမ္း၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း၃၇၅၅၈၇               

၅၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၁)               MERRY MESH,INTERNET CAFE,FOOD CENTER ROOM(10)ေဇယ်ာသီရိကုန္တိုက္၊ေနျပည္ေတာ္

                                     Ph.067 41662EX:1111

၅၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၂)               ေအာက္က်င္းေက်းရြာ၊ပ်ဥ္ေခ်ာင္းအုပ္စု၊ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊မေကြးတိုင္း။

                                     ဦးေမာင္ေအး၊ ဦးဘိုသိန္း ၀၉၆၈၀၀၈၆၀

၅၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၃)               မီယာမိုးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊အမွတ္(၁)၊ရတနာၿမိဳင္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္၊ဒလၿမိဳ႕။ဖုန္း-၂၆၉၄၇၁

၅၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၄)               အမွတ္-၁၃၊ဗိုလ္ဇင္ေယာ္လမ္း၊၃၀-ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္္(ေျမာက္ပိုင္း)။

၅၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၅)               ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕စခန္းအမွတ္(၄)၊ဇဂၤမလမ္းႏွင့္ျမင္ေတာ္သာလမ္းေဒါင့္၊သာေကတ။ဖုန္း-၅၅၆၈၃၄

၅၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၆)               ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္လံုးဆိုင္ရာဓမၼာ႐ံု၊ေစ်းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။         

၅၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၇)               (၄၄၀)၊ယင္းမာလမ္း၊၈ ရပ္ကြက္၊၀ါးဘေလာက္ေသာက္ေက်းရြာ၊ေကာ့မွဴး။

                                     ေစာမင္းဦး၀၉၈၆၁၈၁၄၁၊၀၉၈၆၁၅၁၂၅

၅၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၈)               အင္းမအလယ္ပိုင္း(ေစ်းအနီး)၊ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊အင္းမၿမိဳ႕၊                                                                                                                                       (ကိုလွမင္းေက်ာ္-၀၉၅၃၁၂၅၄၈)

၅၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၅၉)               ျမသိဂၤီေရႊဆိုင္၊အမွတ္-၁၀၊ထီးတန္းလမ္း၊ေက်းပင္ႀကီးရပ္ကြက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕။

၆၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၀)               တိုက်ိဳအီလက္ထ႐ြန္းနစ္၊အမွတ္-၄၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕။ဖုန္း-၂၆၅၂၈၇

၆၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၁)               အမွတ္(၁)ပင္မအလုပ္႐ံု(လွ်ပ္/စစ္)တပ္၊အင္းတိုင္တပ္နယ္။        

၆၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၂)               ေမတၱာဓမၼာရံု၊သုနႏၵာလမ္းမႀကီး၊(ဋ)ရပ္ကြက္၊ေမတၱာပိုင္း၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕။

၆၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၃)               ရင္ေပါင္တိုင္ေက်းရြာ၊ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊မံုရြာခ႐ိုင္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း။

၆၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၄)               ဦးေက်ာ္၀+ေဒၚညြန္႔ေအး၊နင္းၾကမ္းရြာ၊ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္း။

၆၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၅)               စံျပဥယ်ာဥ္ေစ်း၊၁၀ ေျမာက္ရပ္ကြက္၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

၆၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၆)               ေရႊဆံေတာ္ဘုရား၀င္း၊အဂၤပူၿမိဳ႕၊ဧရာ၀တီတိုင္း။

၆၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၇)               ဥဇၹနာဓမၼ႐ံု၊ဥဇၹနာလမ္း၊(ဇ)ရပ္ကြက္ေျမာက္ဥကၠလာပ။

၆၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၈)               အမွတ္(၁၀၄)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္း၊ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊(ကိုထြန္းထြန္းဦး-၀၉၅၁၅၂၉၅၅)

၆၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၆၉)               ငါးပင္စဥ္ေက်းရြာ၊ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးတိုင္း။(ဦးေအာင္မင္း-၀၆၆ ၇၀၂၈၅)    

၇၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၀)               သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္၊ကမ္းနားလမ္း၊မင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊၀ါးခယ္မၿမိဳ႕။

၇၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၁)               စိမ့္စမ္းအမ်ိဳးသားေဘာ္ဒါေဆာင္၊အမွတ္-၉၊အကြက္-၉၊မႏၱေလး၊လား႐ႈိးလမ္း၊ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။၀၈၅-၂၁၁၆၅

၇၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၂)               ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ (၅)လိုင္း၊ေ၀ဘာဂီလမ္း၊(၆)ေကြ႔အနီး(ဈ)၊မ/ဥကၠလာ၊ဖုန္း-၆၉၉၇၄၄

၇၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၃)               ေတာ္၀င္ဗီဒီယိုအငွားဆိုင္၊အမွတ္-၉၅/ေအ၊ငု၀ါလမ္း၊အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဖုန္း-၂၂၈၆၁၆/၀၉ ၉၀၄၂၂၃၁

၇၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၄)               “သီတဂူ’ စာေပပညာျပန္႔ပြားေရးစာၾကည့္တိုက္၊ရပ္ကြက္(၄)၊တပ္ရြာ၊သဲကုန္းၿမိဳ႕၊ပဲခူးတိုင္း။ဦးသန္းထြဋ္-၂၅၅၀၀၉

၇၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၅)               ဘုရားႀကီးေက်းရြာ၊သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္း။တဆင့္-ဦးဖိုးလံုး-၀၉ ၅၀၇၅၉၆၅

၇၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၆)               သာသနာ့ပါလဓမၼာရံု၊ေခမာသီရီလမ္း၊(ဆ)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕၊(ဦးမ်ိုးေဇာ္-၆၉၁၀၅၅၊လိုင္းခြဲ-၃၀၁)

၇၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၇)               ဦးေအးျမင့္+ေဒၚေဌးေဌး၊က်ံဳကဒြန္းေက်းရြာ၊ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္း။

၇၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၈)               အမွတ္-၅၁၅၊ပုလဲရတနာလမ္း၊၁၈(စီ)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊မခ်ိဳမာ-၀၉-၅၀၈၄၀၅၁။

၇၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၇၉)               ေနသာေက်ာင္းတိုက္၊ကေလးၿမိဳ႕၊၀၇၃-၂၁၄၆၈။

၈၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၀)               အမွတ္(၇၀၁၀)သံခ်ပ္ကာတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း၊အင္းတိုင္စံျပေက်းရြာ၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း၊

                                    ဖုန္း၆၂၅၂၁၈။

၈၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၁)               EVERSEEN VIDEO အမွတ္-၈၀၁၊တပင္ေရႊထီးလမ္း၊၄၁-ရပ္ကြက္၊ဒဂံု/ေျမာက္၊ဖုန္း-၅၈၀၀၀၈။

၈၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၂)               အမွတ္-၅၀၅၊ေနာင္ကိုက္ေတာ္ရပ္ကြက္၊မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ကခ်င္ျပည္နယ္။

၈၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၃)               (ေခ်ာ-ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဒီဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)၊ဂ်ီအီးဝင္းေ႐ွ့၊၁၄-လမ္း၊မဂၤလာဒံုေစ်းအနီး၊ဖုန္း-၆၃၆၆၃၆(လိုင္းခြဲ)၃၁၆။

၈၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၄)               အမွတ္-၅၄၉/ခ၊မာန္ေျပ(၁၃)လမ္း၊၃-ရပ္ကြက္၊သာေကတၿမိဳ႔နယ္။(အ.ထ.က-၃ အနီး)

၈၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၅)               ႐ွမ္းလမ္းဓမၼာ႐ံု(ေအာင္ေတာ္မူဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား)၊ဂြေစ်းေ႐ွ့၊ဗဟိုလမ္းႏွင့္  အဂၤပူလမ္းေထာင့္၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္။

                                     (ကိုေက်ာ္ဦး-      ၅၀၁၁၁၈)

၈၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၆)               ေထာ္ႏြတ္ရြာ၊ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္း။

၈၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၇)               ကုန္းလမ္းကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ၊ဥသွ်စ္ပင္ေက်းရြာ၊ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။၀၅၃-၂၅၆၅၂(လိုင္းခြဲ)၂၂၆။

၈၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၈)               အလင္းေစတမာန္စာၾကည့္တိုက္၊အမွတ္-၅ေက်းရြာ။ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း။

၈၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၈၉)               ဒါးပိန္ၿမိဳ႕၊ရဲစခန္းေ႐ွ့၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း။ဖုန္း-၇၁၀၆၆၂၊၇၀၇၈၆၃။

၉၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၀)               ျဗဟၼစိုရ္ျခံ၊ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးႏွင့္(၁)လမ္းၾကား၊GTCေျမာက္၊ၿမိဳ႔သစ္ရပ္၊မံုရြာၿမိဳ႕။

                                     ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္-     ၀၇၁၂၉၁၁၅/၂၃၄၂၃။

၉၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၁)               ဆုေတာင္းျပည့္ေရႊမ်က္မွန္ဘုရားႀကီး၊ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕၊ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)။

၉၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၂)               အမွတ္-၁၂၊မႏၱေလးလမ္း၊မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၀၉-၅၁၄၉၉၂၂

၉၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၃)               အမွတ္-၁၉၂၊မဂၤလာလမ္း၊ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

၉၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၄)               သိပၸံေက်ာင္းတိုက္၊ဆည္ႀကီးေက်းရြာ၊လယ္သာ(၂)အုပ္စု၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္း။

၉၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၅)               မိုးကုတ္ဝိပႆနာအဖြဲ႔ခြဲ(၄၃၉)၊ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊အမွတ္-၇ရပ္ကြက္၊သာစည္ၿမိဳ႔၊

                                     ဖုန္း-၀၆၄-၆၉၁၂၁၊၀၉- ၂၂၂၅၂၁၅။

၉၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၆)               ျမင္သာၿမိဳ႕ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊သစၥာလမ္း၊၁၄/၂ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပ။ဖုန္း-၅၆၃၃၅၁။

၉၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၇)               မွန္ကင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊၁၀/ေတာင္(၁၁)ရပ္ကြက္သာေကတ။ဖုန္း-၅၄၇၄၀၅။

၉၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၈)               အမွတ္(၁၆)၊ေဖာင္ေတာ္ျပန္လမ္း၊နန္႔ပန္ရပ္၊ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။ဖုန္း-၀၈၁-၂၉၁၉၂။

၉၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၉၉)               အကြက္အမွတ္(၄၁၂)၊သံလ်က္ေမွာ္အေ႐ွ႕၊အေ႐ွ႕ပတၱာရပ္၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။

၁၀၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၀)           အာေရာဂ်ံေဆးခန္း၊အမွတ္(၂၈၆)၊ျမသီတာကြက္သစ္၊ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ကခ်င္ျပည္နယ္။ဖုန္း-၀၇၄-၆၂၂၅၃။

၁၀၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၁)           စံျပေက်ာင္းတိုက္။စံျပေက်းရြာ၊မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊လွည္ူကူးၿမိဳ႕နယ္။

၁၀၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၂)           ဆုေတာင္းျပည့္မဟာေစတီႀကီး၊ေဂါပကအဖြဲ႔႐ံုး၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ဖုန္း-၀၆၁-၅၀၅၅၃။

၁၀၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၃)           မင္းေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊နိဗၺာန္လမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊လပြတၱာၿမိဳ႕၊ဖုန္း-၀၄၂-၈၀၁၀၂။

၁၀၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၄)           ယုဇနစတိုး၊အမွတ္(၃၄)၊က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၅၆၁၈၄၃။

၁၀၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၅)           ရြာဦးေက်ာင္း၊ေညာင္ပင္ေက်းရြာ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း။

၁၀၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၆)           အမွတ္(၁၃၃)၊သုမဂၤလာလမ္း၊(၁၂)ရပ္ကြက္၊အမွတ္(၅)မီးသတ္ေ႐ွ႕၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁၀၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၇)           ဦးဝင္းႀကိဳင္၊ၿမိဳ႕မလမ္း၊အလယ္ရပ္၊ငဖဲၿမိဳ႕၊မေကြးတိုင္း။

၁၀၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၈)           ေရေက်ာ္ဝတ္ေက်ာင္းစတုဒီသာသံဃာ့ဒါနဆြမ္းေလာင္းအသင္းဓမၼာ႐ံု၊အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁၀၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၀၉)           သုဓမၼာ ဓမၼာ႐ံု၊သုမဂၤလာလမ္းႏွင့္သီဟသူလမ္းေဒါင့္၊(၁၁)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁၁၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၀)           ဦးေက်ာ္သန္း+ေဒၚဟန္ႏြဲ႔၊ေရႊတန္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း။ဦးသုစိတၱ-၅၉၀၂၃၇။

၁၁၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၁)          မီးသတ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ဝင္း၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၆၆၃၉၉၄။

၁၁၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၂)           သံလြင္စတိုး၊အမွတ္(၆၉၆)၊ေငြပုလဲလမ္း၊(၃၅)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁၁၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၃)           အမွတ္(၁၇)၊စံပါယ္လမ္္းမႀကီး၊(႒)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁၁၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၄)           ရပ္ကြက္သာေရးနာေရးအသင္း၊အမွတ္(၂၇၄)၊နတ္ေမာက္လမ္း၊၃၉(ဘီ)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း။

၁၁၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၅)           ေဒၚခင္ေဆြဦး၊ေဂါဝိန္မီးသတ္အနီး၊(၃၂၄)ရပ္ကြက္၊၃၅-လမ္းႏွင့္၃၇-လမ္းအၾကား၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလး။

                                    ဖုန္း-၀၉-၂၀၁၅၆၆၈

၁၁၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၆)           ဇဗၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္၊႐ွမ္းစုေက်းရြာ။ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္း။

၁၁၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၇)           ေအာင္ေျမဘံုစံေက်ာင္းဓမၼရိပ္သာ၊ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊၇/အေနာက္ရပ္ကြက္၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

၁၁၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၈)          (၁၈)ေတာင္ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး၊ပန္းသံုးဝေက်ာင္း၊ခလရ(၂၅)ႏွင့္ထပခ(၉၂၄)အနီး၊ေယာေသာဝရပ္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕။

                                   ဖုန္း-၀၃၆-၂၁၃၄၂

၁၁၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၁၉)           ၾကမ္းၾကားေက်ာင္း၊ၾကမ္းၾကားေက်းရြာ၊ဂံုညင္းတန္းအုပ္စု၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္း။

၁၂၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၀)           ရဲမြန္တပ္ဦးေက်ာင္း၊လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း။၀၁-၆၂၅၁၅၉

၁၂၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၁)           တက္ဝန္ေက်းရြာ၊နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္း။

၁၂၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၂)           ဦးျမေမာင္+ေဒၚပိုင္၊မ်ိဳးဆက္သစ္စာေပ၊မင္းလမ္း၊ေဆး႐ံုႀကီးအေ႐ွ႕ဘက္၊ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊႐ွမ္းျပည္နယ္။

၁၂၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၃)           စႏၵကူးDVD Rent Center အခန္း(၀၀၄)၊တိုက္(၁၈)၊၁၀-လမ္း၊ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။

၁၂၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၄)           ဦးေမာင္ဝင္းေနအိမ္၊ျပင္းထိန္ရြာ၊ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတိုင္း။

၁၂၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၅)           ဦးစိန္ဝင္း+(ေဒၚၾကင္စိန္) ၉၈၊ဘုရားလမ္း၊ခေနာင္တိုအေ႐ွ႕ရပ္ကြက္၊ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္။

၁၂၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၆)           ဦးျမ+ေဒၚျမရွင္(၅/၂၆၃)၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း-မိတၳီလာလမ္းမႀကီး၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕။

၁၂၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၇)           ”ေရာင္ျခည္ဦး” စာၾကည့္တိုက္၊ ေဇာတိကလမ္း၊ ၁၆/၁ရပ္ကြက္၊ သကၤန္းကၽြန္း(ကိုတင့္ၾကည္-၀၉၅၁၈၅၃၄၆)

၁၂၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၈)           အမွတ္(၆၅၆)အလုပ္႐ံုတပ္ခြဲ(လွ်ပ္/စက္)၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဖုန္း-၂၉၁၃၁၅၊ ၀၃၁-၃၁၆၅၆

၁၂၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၂၉)           စိန္ပန္းျပာေရာင္း၀ယ္ေရး 111North Bridge Road. 04-65,Peninsula Plaza,Singapore 179098 ဖုန္း-(65)672000967, 67200968, Fax;(65)67200969

၁၃၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၀)           ေဇယ်ာလင္းေဆးဆိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မင္းသာစံျပေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တမူးခရိုင္

၁၃၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၁)           ပုဗၺာရံုဓမၼရိပ္သာ၊ စိန္ျမရံျခယ္လမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕(တ/ဆင့္ ၀၉ ၅၃၁၀၈၆၃)

၁၃၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၂)           စၾကာေအးဓမၼရိပ္သာ၊ ငွက္ေပ်ာေတာကြင္းေက်းရြာ၊ အသုတ္တိုက္နယ္၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း

၁၃၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၃)           ဦးေအာင္မ်ိဳးေ၀၊ ေရႊကမ ၻာတီဗြီေရာင္း၀ယ္ေရး၊(၈)လမ္း၊ ေျမာက္အင္းရပ္၊ ေကာ္လင္းၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။ဖုန္း-၀၇၅-၄၂၀၉၇

၁၃၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၄)           သူေရာင္းရြာ၊ ေမာ္လူးေဒသ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း

၁၃၅။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၅)           ေရႊနႏၵာစတိုး၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာ၊ လုလင္ေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕နယ္။(ဦးသန္းရွင္ တ/ဆင့္ ၀၅၅ ၃၀၉၇၅၊၃၀၉၇၄)

၁၃၆။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၆)           ေစ်းတန္းရပ္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕၊ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း(အေကာက္ခြန္-၀၈၄-၂၂၅၂၄)

၁၃၇။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၇)           ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ(အေ၀းေျပး)၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေထာက္ၾကံ႕ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-၆၀၀၂၇၈၊၆၀၀၁၈၉

၁၃၈။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၈)           ၈၄၂/ခ၊ ဇီဇ၀ါ(၂)လမ္း၊ (၂၅)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

၁၃၉။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၃၉)           မိဘေမတၱာအလွျပင္ဆိုင္၊ ၇၃၊ မႏ ၱေလးလမ္း၊ ကန္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔။ဖုန္း-၃၉၄၅၆၆

၁၄၀။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၀)           ေရႊရတနာပရဟိတသီလရွင္စာသင္တိုက္၊ သံဒင္း၊ အမွတ္(၂၀)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕။ဖုန္း-၀၉၅၁၄၈၇၉၃

၁၄၁။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၁)           ဦးေက်ာ္သင္(ဘေက်ာ္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ၊ အမွတ္(၂၂၃)၊ စံပါယ္ျဖဴလမ္း၊(၁၀၅)၊ ေတာင္ဒဂံု

၁၄၂။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၂)           စမ္းႀကီးေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။

၁၄၃။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၃)           အမွတ္(၂)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ မလြန္စခန္း၊ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၂၆၂၈၅၀

၁၄၄။လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၄)           ဘဒၵႏ ၱပ႑၀၊ ေအာင္တံခြန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းဆံု၊ ေဘာဂသီရိကားႀကီးကြင္းအနီး၊ တံတားဦးရြာ၊

                                    ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္

၁၄၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၅)          ကိုေက်ာ္ညြန္႔၊ မဒ-၂၈၊ မိုးဒါးစုရပ္ကြက္၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕၊ကခ်င္ျပည္နယ္။

၁၄၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၆)          အမွတ္(၇)ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရံု၊သဲျဖဴစခန္းျပည္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၀၅၃၂၂၇၈၆

၁၄၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၇)          ခ်ိဳ မိသားစု စိန္ေရႊရတနာဆိုင္၊ မဂၤလာဒံုေစ်း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္း-၆၃၅၁၁၃

၁၄၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၈)          ဦးမ်ိဳးေဝ+ေဒၚခင္ထားျမင့္၊အမွတ္(၇)၊၁၆ ရပ္ကြက္၊ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္၊ဖုန္း-၆၉၅၆၉၀

၁၄၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၄၉)          သမိုင္းဝင္မဟာေရႊဘံုသာဘုရားၾကီး၊အေနာက္ေက်ာင္း၊ဘီလူးၿမိဳ႕ေက်းရြာ၊မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္။

၁၅၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၀)          သႏၱိသုခဝတ္ရြတ္အသင္း၊ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ (နစက-391485)

၁၅၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၁)          ဝိဇၨာဓမၼေဗာဓိဝိဟာရေက်ာင္း၊ ရင္းမစိုး၊ ရဲကုန္းရြာ၊ ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း။

၁၅၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၂)          ဦးမင္းသူ၊ မိုးနတ္ရြာ၊ ပုဂံေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္။(ဦးဟန္၀င္း-092040683)

၁၅၃။ လုပ္ငန္းခဲြ(၁၅၃)          ဦးေက်ာ္ေ၀၊ ေညာင္ဇင္ရြာ၊ သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္း(တ/ဆ-098740992)

၁၅၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၄)          သီရိေဇယ်ာဓမၼာ႐ံု၊ အဆင့္ျမင့္(၅)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-724565

၁၅၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၅)          အမွတ္(၃၈၃)၊ ပန္းျခံစု၊ ဗဟိုလမ္း၊ ဇီးကုန္းေက်းရြာ၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။(နစက-391485)

၁၅၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၆)          (၁၁)၊ ဗႏၶဳလလမ္းမ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ၾကံခင္းအမက(၆)ေဘး၊ ျပည္သူ႔စစ္ေရွ႕၊ ျမဝတီျမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္။

၁၅၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၇)          မဟာဒုက္ဆြမ္းေလာင္းဓမၼာ႐ံု၊ သူရႆတီလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

၁၅၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၈)          ဓမၼရကၡိတဓမၼဗိမာန္ေတာ္၊ ေဇယ်ာျမိဳင္လမ္း၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေတာင္၊ရန္ကုန္။ ဦးထြန္းျမင့္-09 73014506

၁၅၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၅၉)          ဓမၼဝိသုဒၶိဓမၼာ႐ံု၊ သစၥာပန္းလမ္းမ၊(ဌ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

၁၆၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၀)          အမွတ္(၁၄)၊ ေရႊလ၀င္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းမီးသတ္အနီး၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း-01-518327

၁၆၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၁)          သာသနာ့ရကၡိတဓမၼာ႐ံု၊(၇)လမး္ထိပ္၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း။ 526217

၁၆၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၂)          စႏၵာရာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေပါက္ေတာျမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ဖုန္း-043 21890၊ 3335654၊ 3335655

၁၆၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၃)          ေရႊဟသၤာ ဆန္စက္၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ေသာင္းၾကီးရြာက်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း။ ဦးေဆြေအာင္-09 8551505

၁၆၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၄)          ဝင့္ရည္စားဖြယ္စံု၊ သတၱဌာနဘုရား၀င္း၊ သရက္ျမိဳ႕။ ကိုမ်ိဳး၊ လင္းလက္စတိုး-068 21272၊ 095330739

၁၆၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၅)          ထြန္းထြန္း၀င္း၊ ဇိနမာန္ေအာင္ ဘုရား၀င္း၊(၇)အေနာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ 244140

၁၆၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၆)          ၄၀၈၊ ေမတၱာလမး္ႏွင့္ေအာင္သိဒၶိလမ္းေဒါင့္၊ ေရႊေလာင္း၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕နယ္။ ကိုစိုးေလး-098537137၊ 095161550

၁၆၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၇)          ေလာကမြန္စာၾကည့္တိုက္၊ အသုတ္ျမိဳ႕၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီးလွထြန္း(ျငိမ္း-519472)

၁၆၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၈)          ဝါတြင္း ဝါပဆြမ္းေလာင္းဓမၼာ႐ံု၊ အာသာဝတီလမ္း၊ ေစာရန္ပိုင္(ေနာက္)အလံု၊ ဦးစိုးဝင္းဖုန္း-095176362

၁၆၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၆၉)          အမွတ္(၂၈)၊ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္ခန္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ႏြားထုိးၾကီးျမိဳ႕။ဖုန္း-06680360

၁၇၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၀)          အမွတ္(၁၂) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ သရက္ျမိဳ႕။ ဖုန္း-069 21837၊ 06821243

၁၇၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၁)          ကႏၱာရ၀တီေက်ာင္း၊ ေထးတမရပ္ကြက္၊ ခ်ိကယ္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း-09560059၊ 083-21377

၁၇၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၂)          ေအာင္မဂၤလာသိဒၶိေက်ာင္း၊ ျပင္စလူျမိဳ႕၊ လပြတၱာခရိုင္၊ ဧရာတီတိုင္း၊ 098585535

၁၇၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၃)          ေစတနာမိတၱဴ၊ အမက(၁)၊ ဟက္ပီး၀ါးအေနာက္၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ဦးဝိစာရအဝိုင္းထိပ္၊ ေဒၚလြန္းရင္-395201

၁၇၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၄)          သီဟထြန္းပြဲရံု၊ ျမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဖက္တန္း၊ ေရႊလေရာင္ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕သစ္၊ မေကြးတိုင္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္း-095147080

၁၇၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၅)          ေမာ္ကြန္းဝင္ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊(၉၃)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-095079424

၁၇၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၆)          ၅/၈/၄၀၁(ခ)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ထန္းေျခာက္ပင္လမ္းဆံု၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-610961

၁၇၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၇)          အမွတ္(၄၅)၊ ကၽြန္းဦးတာၾကီးတန္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႕။ မိုးစႏၵာ-098553123

၁၇၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၈)          “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ျမတ္ဓမၼ” စာၾကည့္တိုက္၊ ျမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ (နစက-391485)

၁၇၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၇၉)          ဒကၡိဏရာမေက်ာင္းတိုက္၊ ဆင္ျမီးဆြဲလမ္း၊ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခရိုင္၊ ဗမကလွထြန္း-519472

၁၈၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၀)          မဟာပရဟိတေက်ာင္း၊ စမေတာင္၊ လယ္ေဝးျမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 067 65137၊ 65138

၁၈၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၁)          မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဦးညြန္႔ဦး-590764၊ 095166912

၁၈၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၂)          ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၊ စိန္ေရႊကုန္းေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ကိုသန္းႏိုင္-0986166912

၁၈၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၃)          ခြာ႐ံုေက်ာင္း၊ ဟားခါးျမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။ 07021174၊ 092450342

၁၈၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၄)          ဗဟိုေက်ာင္း၊ ဖလမ္းျမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။ 071 40043

၁၈၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၅)          ဗဟိုေက်ာင္း၊ တီးတိန္ျမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။

၁၈၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၆)          သီတာေရစင္ဓမၼာစာေပ အမွတ္(၂)၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ(၅)လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-095052160။

၁၈၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၇)          ဟ/၁၁/၂၆-ကံေကာ္လမ္းခြဲ၊(ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေနာက္)၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-09-445108754 E.mail: nyinyitindrums@gmail.com

၁၈၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၈)          ၁၃၅(ေျမညီ)လမ္း၊ ၂၀(အထက္)၊ လသာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း-251449၊ 09 5140556၊ 5079752

၁၈၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၈၉)          ေအာင္ေျမရတနာေက်ာင္း၊ မဟာ၀ိဇိတာရာမတိုက္၊ ခ်မ္းျမသာယာရပ္၊ ကၽြဲဆည္ကန္(၉)လမ္း၊ မႏၱေလး။ 91009143

၁၉၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၀)          မဂၤလာစံေက်ာင္း၊ ျမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမး္၊ ဒလျမိဳ႕။ တဆင့္ေခၚ-269274

၁၉၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၁)          အမွတ္(၁၀)၊ ျပည္-ေတာင္ငူလမ္း၊ ၃ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕။ ဖုန္း-053-45248

၁၉၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၂)          ေရႊက်ီးစတိုး၊ ဗိုလ္ျမင့္ေရႊလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္း(၂)ရပ္ကြက္၊ သံလ်င္ျမိဳ႕။ (တ/ဆ) 056 21231

၁၉၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၃)          ေဒၚခင္ျဖဴစင္-(ကံမ)၊ ဥယ်ာဥ္တန္းရပ္ကြက္၊ ေစ်းအနီး၊ ကံမျမိဳ႕။

၁၉၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၄)          လက္ခုပ္ပင္ရြာ၊ မုိးမိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ 09 6537320

၁၉၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၅)          ေအာင္တံခြန္ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။ ဖုန္း-062-45203

၁၉၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၆)          ျဗဴးကုန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ ျဗဴးကုန္းေက်းရြာ၊ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္

၁၉၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၇)          ေဆးရံု(၁)ရပ္ကြက္၊ စုေပါင္းရံုး၊ ေမွာဘီျမိဳ႕။ 621188

၁၉၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၈)          ေရၾကည္စမ္း စာၾကည့္တိုက္၊ ကမကလူေက်းရြာ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။ဖုန္း 01 73039739

၁၉၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၁၉၉)          လုမၺိနီေဆးရံု၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ထီးလႈိင္ရွင္အိမ္ယာေရွ႕၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-႐ံုး-645100၊ 645200 645300

၂၀၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၀)          ၅၇၄၊ ၆လမ္း၊ ၁၁ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ 564548

၂၀၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၁)          ႏြားလ၀ိုးသာသနာျပဳေက်ာင္း၊ ႏြားလ၀ိုးရြာ၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္။ ဖုန္း-095601094

၂၀၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၂)          အရွင္ဣႏၵာ၀ုဓ၊ သာသနာျပဳဗဟိုေက်ာင္း၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။ ဖုန္း-096600134

၂၀၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၃)          သာသနာ့ဓဇေက်ာင္း၊ ၀ါးပိုးစုေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း-ကိုခင္ေမာင္ခ်င္း-09 73033103

၂၀၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၄)          ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ ေရႊၾတိဂံကုန္တိုက္ေရွ႕ တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ 1ရပ္ကြက္၊ က်ိဳင္းတုံျမိဳ႕၊ ရွမ္း/အေရွ႕ပိုင္း08422623

၂၀၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၅)          ေအာင္ၾကီးရုပ္ရွင္ရံု၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ေရနီျမိဳ႕(ေျမာက္ပိုင္း)ဖုနး္-053-75065

၂၀၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၆)          မုိးကုတ္ဝိပႆနာ(၁၁၄)၊ ၾကိဳ႕ပင္သာအုပ္စု၊ ၀က္ပုတ္ရြာမ၊ သဲကုန္း၊ ပဲခုူးတိုင္း၊ 09 49511266

၂၀၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၇)          မၾကီးကန္းေက်းရြာ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္ေ၀လင္းထြန္း-09 6560675

၂၀၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၈)          လက္စြဲ-စလင္းဈ အရည္မရအဖတ္မရ(အဆင့္ျမင့္)ကြမ္းယာဆိုင္၊ စလင္းျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း။ 063-422080

၂၀၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၀၉)          အမွတ္ ၁၁၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းမၾကီး၊ သာ၀တၳိရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕လွျမိဳ႕၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္။ 054-72142

၂၁၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၀)          နႏၵ၀န္ေက်ာင္း၊ နတ္ရြာ၊ ကြမ္းအံုအုပ္စု၊ ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။ ဖုန္း-09 4929952

                                  (ဆရာေတာ္အရွင္ ဣႏၵက)

၂၁၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၁)          ထန္းငယ္ေတာေက်းရြာ၊ စေဘအုပ္စု၊ ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ 09 6570275

၂၁၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၂)          လူငယ္အလင္းေရာင္စာၾကည့္တိုက္၊၁၀၈၊ ေစ်းလမး္၊ ၾကဴစမ္းရပ္ကြက္၊ ဝါယာလက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း-725971

၂၁၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၃)          ေအာင္ဓမၼဒါန၊ မဂၤလာသီရိေက်ာင္း၊ မေဘေက်းရြာ၊ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း။ ဦးသုႏၵရ-0949729283

၂၁၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၄)          ဣစၦာသယေက်ာင္းတိုက္၊ ငါးေျပမေက်းရြာ၊ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 09 8703166

၂၁၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၅)          သံႏုတ္ေက်းရြာ၊ ေတာေနာက္လယ္အုပ္စု၊ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္၊ ျမတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္း။ ဦးေက်ာ္စိန္-098769225

၂၁၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၆)          မက်ီးခ်ိဳေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ဖုန္း-096565365

၂၁၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၇)          ရြာဦးေက်ာင္း၊ ကလိုင္ေက်းရြာ၊ သနပ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။ ဖုနး္-691055(လိုင္းခြဲ)3011၊ 5803074(အရွင္အရိယာ၀ံသ)

၂၁၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၈)          သဒၶမၼရံသီလူပ်ိဳအပ်ိဳဓမၼာ႐ံု၊ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းလမ္း၊ အမွတ္(၄)အထက္ရြာရပ္ကြက္၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕။

     ဖုန္း-543345

၂၁၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၁၉)          မုိးကုတ္ဝိပႆနာဓမၼရိပ္သာ၊ မရမ္းခ်ိဳေက်းရြာ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္း။ ဗမကလွထြန္း-519472၊ 095191190

၂၂၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၀)          ေတာ္၀င္စာေပ၊ တိုက္(၉)၊ အခန္း၀၀၄၊ ၂လမ္း(ေအ)ယုဇနဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္

                                    ဖုန္း-01 705117

၂၂၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၁)          ေထရ၀ံသဓမၼအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ အမွတ္(၁၇၂၄(ခ)ေအာင္ေခမာလမ္း၊ (ထ/၁၆)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ ဖုန္း-611565

၂၂၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၂)          မိုးဆန္းပန္းမိသားစု၊ ေဘာဂလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာကုန္းထိပ္၊ အမႈထမ္းရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕၊

                                     ဖုန္း056 22124၊ 21741

၂၂၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၃)          မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္ ေဥယ်ဓမ္ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္၊ ျမိဳ႕မရပ္၊ သာစည္ျမိဳ႕။

၂၂၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၄)          ဆူ၀င္းရြာဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ အရွင္နေႏၵာဘာသ၊ 096570115

၂၂၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၅)          အမွတ္၄၉-၅၀၊ အခန္း(၄)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ရပ္ကြက္၊ ဒဂံု/ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေဒါက္တာဥမၼာ

                                     09 73127826

၂၂၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၆)          ကုသိုလ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္၊(၅၁)စိန္ပန္းလမ္း။ ပိုက္ေသလည္ရပ္၊ ပုဂံျမိဳ႕သစ္။ 061 65263

၂၂၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၇)          သရက္ခ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဇာင္ခ်မ္းကုန္းေက်းရြာ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ 063 42208၊ 098303068

၂၂၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၈)          ေနနတ္သားေဆးတိုက္၊ အမွတ္(၂)၊ ေဒါင္းလွရပ္၊ နိဗၺာန္လမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕။ မ၀ါ ဖုနး္-062 22556

၂၂၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၂၉)          ေရႊလက္လွဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ႏြားစမ္းေတာင္ရြာ၊ မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း-အရွင္ခေမသက-09 20622719

၂၃၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၀)          ေတာင္ေလးလံုးေထာင္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕။ ဦးလွျမင့္ 095212452၊ 081-205167၊ 095228220

၂၃၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၁)          မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မေကြးျမိဳ႕။ ေဒၚခင္ထားထား-095160569

၂၃၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၂)          ရတနာသိဒၶိဓမၼာ႐ံု၊ ရတနာအိမ္ရာ၊ ရတနာလမ္းမၾကီး၊(၁၀)ေျမာက္၊ သာေကတ။ ကိုေအာင္စိုးထြန္း-0973096724

၂၃၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၃)          ဆိုင္အမွတ္(၁၇)၊ လိုင္း(၉)၊ သု၀ဏၰေစ်း-577830

၂၃၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၄)          တာဂြ၊ ျပည္-ေအာင္လံလမး္၊ ျပည္ျမိဳ႕။ဖုနး္-095064085

၂၃၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၅)          သိဂႌေမကြန္ပ်ဴတာဆိုင္၊ တိုက္-၁၄၊ အခန္း-၄၊ စံျပ ဖဆပလရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္။252983

၂၃၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၆)          မံုလည္ေတာရ တိုက္ခြဲ(၃)၊ တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕။ ဖုန္း-084-22501

၂၃၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၇)          ေရႊပါရမီလူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၊ လာလွ်င္ဖံုက်င္းေက်းရြာ၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)      ဖုန္း-0949308632(ဘဒၵႏ ၱဉာဏိႆရာလကၤာရ)

၂၃၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၈)          ေငြရတနာ မန္းကားဂိတ္၊ နမၼတူျမိဳ႕။ ဖုန္း-082-87012၊ 0947312295

၂၃၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၃၉)          ဦးခင္ေမာင္၀င္း+ေဒၚလွလွ၀င္း၊ အမွတ္(၇၈)ေပတရာပိုင္း၊ တပ္ၾကီးကုန္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ 620650

၂၄၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၀)          ေအာင္ဓမၼာ႐ံုပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ဖုန္း-0949740945

၂၄၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၁)          ဖုန္းေဇယ်ာထြန္းဓမၼဒါန၊ ေရႊျမယာ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ေရႊျမယာေမွာဘီျမို႕နယ္။

                                     ဦးဝါယမိႏၵ-098617898

၂၄၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၂)          ယမင္းရူပါ(အေမႊးပြရုပ္)ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေအ-23၊ တတိယထပ္၊ ယုဇနပလာဇာ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔။ 096818697

၂၄၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၃)          ႏိုင္ဓမၼဒါန၊ တရုတ္လွစံျပေက်းရြာ၊ တရုတ္လွေကာ့ကိ်ဳက္ေက်းရြာ၊ အုပ္စု၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။ 0949770876

၂၄၄။  လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၄)         ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေက်ာင္းေျမာက္၊ နာရီစင္အနီး၊ ေမာ္လိုက္ျမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ 0947080195

၂၄၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၅)          ေရႊမဂၤလာ(BEC)ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ေရႊ၀ါေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕နယ္။ အရွင္ကုမုဒ-098537986

၂၄၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၆)          တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကုကၠိဳကုန္းဘူတာရြာ၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး

၂၄၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၇)          ကိုေဌးေအာင္(နာရီျပဳျပင္ေရး)၊ အမွတ္(၅၀)၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း(ေအာက္)၊ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္။ 09 731114727၊ 95090739

၂၄၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၆)          အၾကည္ဘန္းရြာ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ 096807616

၂၄၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၄၇)          အမွတ္(၃)၊ (ေဆးရံုေရွ႕)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဖုနး္-057 64114၊ 09 49284334

၂၅၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၀)          ပညာရိပ္မြန္စာၾကည့္တိုက္၊ ေဇာတိကာရာမစည္ေကာက္ေက်ာင္းလမ္း၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္။­­

၂၅၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၁)           ေအးေစတီဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္။ ဖုန္း-09 73045468
၂၅၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၂)          ေညာင္က်ိဳးေက်းရြာ၊ အဂၤပူခရိုင္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-0973032407၊                                                                   09 5136458
၂၅၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၃)          ေဗာဓိသုခပရဟိတျမန္မာေက်ာ္ငး၊ ကာလကတၱားၿမိဳ႕၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ။ အရွင္နေႏၵာဘာသ                                                                                          ဖုန္း-9830276407
၂၅၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၄)           ၾကာအင္းဘုရားေက်ာင္း၊ ေအာက္ၾကားအင္းေက်းရြာ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း။ ဖုန္း-09 4936809
၂၅၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၅)          အမွတ္-၁၂၃/ဆ၊ ၾကဴစမ္းရြာမေက်ာင္းလမ္း၊ ပ.လ.ရ ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။                                                        ဖုန္း-636991
၂၅၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၆)          ဇ၀နသုခေက်ာင္း၊ ပတ္တန္းေက်းရြာ၊ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ 09 73124707
၂၅၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၇)          အဘယ္ကန္ေက်းရြာ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ဖုန္း-370622(လိုင္းခြဲ-340၊343၊344)
၂၅၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၈)          ေရႊနားပန္ေစတီေတာ္ဘုရား၀င္းေတာင္ဘက္မုဒ္၊ ဇ/ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-573848
၂၅၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၅၉)          မယ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ။ ဖုန္း-09 5670713၊ 09 79333918
၂၆၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၀)          ျမသိန္းတန္ေစတီ၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ခႏီးၱၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဖုန္း-09 5160134
၂၆၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၁)          အေနာ္မာလမ္းဆံုထိပ္၊ (၁)ေစ်းအနီး၊ ၂/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-09 8619643၊
၂၆၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၂)           ၿမိတ္အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ သမုတ္စံျပေက်းရြာ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- 09 73098186၊ 8615501
၂၆၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၃)           ရစ္ျပင္ေက်းရြာ၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ ဖုန္း-09 43083834
၂၆၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၄)          သဒၶမၼမဟာစႏၵာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္၊ မန္က်ည္းကုန္းရြာ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။    09 43045916
၂၆၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၅)       ၀က္ပုတ္၇ြာ၊ လယ္သာႀကီးအုပ္စု၊ ေနျပည္ေတာ္(လယ္ေ၀း)ၿမိဳ႕နယ္။ ၀၉-၄၂၉၀၅၇၈၃
၂၆၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၆)       လင္းေရာင္ျခည္ေက်ာင္း၊ ကြမ္လွာေက်းရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီလူးကၽြန္း၊ ဦးေခမာနႏၵ(၀၉-၇၃၀၀၆၇၆၈)
၂၆၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၇)       အမွတ္(၁၂၇)၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ရပ္ကြက္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း။
၂၆၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၈)       လအိေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳေ်ာင္း၊ ရီႏြဲ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၀၉-၄၉၄၀၀၃၇၈။
၂၆၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၆၉)       ေက်ာက္တန္းေက်ာင္းေဟာင္း ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
 ၂၇၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၀)   ပုဗၺာရံုေက်ာင္း၊ နီပေဆးေတာရြာ၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
၂၇၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၁)   ေရႊပါရမီပညာဒါန၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ထုိင္းစကားေျပာသင္တန္း ထိုင္ပကန္ရပ္ကြက္၊ ဘန္ဖီ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
၂၇၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၂)   ၁၆၃၊(ပ)ထပ္၊ ၃၅လမ္း(အလယ္)ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မနန္းဆိုင္မြန္-01-374203
၂၇၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၃)   ဆိပ္ဖူးေတာင္လူငယ္ပရဟိတေက်ာင္း၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဘဒၵႏၲေဇာတိက-057-60353
၂၇၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၄)   သီရိမဂၤလာေသာကေျမွာင္ေက်ာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ ေတာင္စြန္းၿမိဳ႕၊ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။ ကိုေက်ာ္ဇင္ခ်စ္-09-5136385-09-73051293)
၂၇၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၅)   အုန္းေခ်ာင္းရြာ၊ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဦး၀င္းထြန္း-09-8570140
၂၇၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၆)   ေရႊတိုက္ပုဆိုး၊ အမွတ္(၃၅၀)၊ သခင္ဖိုးလွႀကီးလမ္း၊ ေရႊဘံုသာရပ္ကြက္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕။ဖုန္း-060-21723
၂၇၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၇)   ရြာဦးေက်ာင္း၊ တမာတေကာအေရွ႕ဘက္ကမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး၊ ဦးထြန္းထြန္း-09-5105794။
၂၇၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၈)   ကုန္းေဘာင္ေက်ာင္း၊ ေတာေနာက္လယ္ရြာ၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖုန္း-09-450041250
၂၇၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၇၉)   သေျပေအးမိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ ဖုန္း-09-5001547၊ 8600355။
၂၈၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၀)   စစ္ေတာင္းရိပ္မြန္စာၾကည့္တိုက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ 09-43056094၊ 01-593714
၂၈၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၁)   ဧကခ်ဳိင္(၈၉/၁)၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။ ဖုန္း09-425001220၊ 09-400571921
၂၈၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၂)   ဂႏၲ၀င္ဆည္းဆာလၻက္ရည္ဆိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ျပည္ေတာ္သာ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-09-49313363
၂၈၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၃)   လိပၸဳတ္(ေတာရြာႀကီး)ေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-5393414။
၂၈၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၄)   ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း၊ လိြဳင္ေမြေက်းရြာ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္။ ဖုန္း-09-49228734(အရွင္ေ၀ပုလႅ)
၂၈၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၅)   ဓမၼသုတဓမၼာ႐ံု၊ ပန္းျခံ(၄)၊ တ/၁၅ရပ္ကြက္ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း ဦးေအာင္စိုး-ေဒၚပု-09-421103428
၂၈၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၆)   ပုရစ္ကုန္း၊ ေျမာက္ရြာ၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးေဇာ္၀င္းကို 09-5021933၊ 01-558221။
၂၈၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၇)   ရန္ေအာင္ျမင္ဘုရား၀င္း၊ ကုန္းျမင့္သာယာရပ္၊ စႏၵ၀တ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
                                  ဖုန္း-09-4100504။
၂၈၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၈)   ဓမၼရသမိသားစုစာၾကည့္တိုက္၊ နႏၵသူရိယလမ္း၊ ဧရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း-ဦးသိန္းစိုး09-49881585
၂၈၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၈၉)   ဓမၼရသမိသားစုစာၾကည့္တိုက္၊ နႏၵသူရိယလမ္း၊ ဧရိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း-ဦးသိန္းစိုး-09-49881585။
၂၉၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၀)   သာသနပါလႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဓမၼာရံု၊႐ႈခင္းသာအဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ၊ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊
                                 ဖုန္း-01-553188(Ext:1115)
၂၉၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၁)   သ၀င္ေခ်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ သ၀င္ေခ်ာင္းရြာ၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။
၂၉၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၂)   ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ေရေမႊးေက်းရြာ၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။ ဖုန္း-09-420052482
၂၉၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၃)   အမွတ္(၁၉/၅၀၄)၊ အေ၀ရာလမ္း၊(၁၂)ရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ-၁၉၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)။
                                 ဖုန္း-082-30158 (ဦးက်ားခ်န္)
၂၉၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၄)   နက(၁၆၄)၊ မင္းလမ္း၊ ေအာင္ေက်ာ့ရပ္၊ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္(ေတာင္ပိုင္း)။ ဖုန္း-ဦးပန္းလႈိင္09-73237015
၂၉၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၅)   ကတၱလူေက်းရြာ၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း ဦးေတေဇာဘာသ-01-560585။
၂၉၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၆)   တဖတ္ဆည္ေက်ာင္း၊ ေညာင္ပင္သာေစ်းရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ (သွ်စ္ေသာင္းဘုရား၀င္းအနီး)
                                 ဖုန္း-09-4211739632(ဦးစေႏၵာာသ)
၂၉၇။ လုပ္ငန္းခဲြ(၂၉၇)   နတ္ပုတီးေက်းရြာ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
                                  ဖုန္း-ဦးေရႊ၀င္း-09-43135518၊ 09-49511816။
၂၉၈။ လုပ္ငန္းခဲြ(၂၉၈)   သိဂု္တၱရေက်ာင္းတိုက္၊ ကညံဳကၽြန္းရြာ၊ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦး၀ိစိတၱ-09-421023803။
၂၉၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၂၉၉)   အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ေအာက္ေကြ႕ေက်းရြာ၊ ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးအကုၤရ-09-425325944။
၃၀၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၀)   ေထရ၀ါဒသာသနာျပဳေက်ာင္း-ဗဟိုေက်ာင္း၊ ေပါမိုင္းရပ္ကြက္၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-ဦးသူရိယ(ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ဆရာေတာ္)-09-40078250။
၃၀၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၁)   နတ္မီးေက်းရြာ၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ခရိုင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးေက်ာ္သူမင္း-09-401581246။
၃၀၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၂)   စပ္ဆိုင္းမြန္း ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ ဘမ္႐ုန္ဘူရီလမ္း၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ 90200၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ။
                                  ဖုန္း-089-4239771၊ 083-4114003။
၃၀၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၃)   အမွတ္(၈)၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ ၁၀-ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-(ဦးနာဂေသန)01-599454။
၃၀၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၄)   အုန္းပင္ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း။ ဖုန္း-ဦးျမေမာင္-09-49237863၊ 09-401681717
၃၀၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၅)   က်က္သေရေဆာင္ဓမၼရံု၊ ၂၉ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)။ ဖုန္း-ဦးစန္းၾကြယ္-09-421093545။
၃၀၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၆)   ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ(၄)၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-420247884၊ ဦးေရႊတိုး-09-5060517။
၃၀၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၇)   အမွတ္(၅၆)၊ ၃၅-ရပ္ကြက္၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ဒဂံု(ေျမာက္)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-4281226။
၃၀၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၈)   အမွတ္(၁၃/၅၂၂)၊ သိန္းနီလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ လား႐ိႈးေရေဆး-ဆီဆိုင္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕။ ဖုန္း-082-2182။
၃၀၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၀၉)   ကံျပင္ရြာ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ေဒၚစန္းႏြယ္၀င္း 09-49873185။
၃၁၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၀)   ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ရန္ႀကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ က်ိဳက္ဖုဘုရားေရွ႕၊ ေရးၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-49802599။
၃၁၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၁)   န၀ရတ္စာေရးကိရိယာဆုိင္၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-8304576။
၃၁၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၂)   ပညာတံခြန္စာၾကည့္တိုက္၊ ေအာင္ရတနာ(၁၆)လမ္း၊ ဒဂံု/မ၊ ၁၆ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။(မိုးညွင္းသိဂႌေက်ာင္းတိုက္)   
                                 ဦးအရိယာ-01-590470
၃၁၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၃)   ျပင္စလူၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပိုးေလာင္းအုပ္စု၊ ပိုးေလာင္းေက်းရြာ၊ လပြတၱာခရိုင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-ဦးစိုး၀င္း-09-8546087၊ ေဒၚေဌးေဌး၀င္း-09-450054124။
၃၁၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၄)   ေအာင္ပန္းဆုိင္ေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-ဦးသာသနာလကၤာရ(ေယာေက်ာင္း)-09-421745548။
၃၁၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၅)   ေဂြဇီးစံျပေက်းရြာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ဖုန္း 09-5350439၊ 09-5351356။
၃၁၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၆)   ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ရဲႀကီးေက်းရြာ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-49902451။
၃၁၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၇)   ေရႊေမာင္းတီးေက်ာင္း၊ ေမာင္းတီးေက်းရြာ၊ ကန္ႀကီးေဒါင့့္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖူန္ဒ-09-8552434၊ 09-49729451(ဦးမင္းသူ)
၃၁၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၈)   သံရြာ၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-069-200074၊ 09-401613200
၃၁၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၁၉)   အေကြ႕တန္းေက်းရြာ၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်-09-5016817၊ 09-73049224
၃၂၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၀)   ေမတၱာေရာင္ျခည္ ဓမၼရကၡိတေက်ာင္း၊ ေရေပၚႀကီး(ကုလားကုတ္)ေက်းရြာ၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဦးေဇာ္လြင္-ဖုန္း-09-420066044
၃၂၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၁)   ေရႊလွံေက်းရြာ၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး။ ဦးလွတိုး-09-421182039
၃၂၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၂)   ျမကုန္းေက်းရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-မႏြယ္ႏြယ္ေအာင္-09-400034384၊ ကိုညီညီ-09-421128964
၃၂၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၃)   ေညာင္တပင္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးသာဂရ 09-49759722။
၃၂၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၄)   သီရိမဂၤလာသိမ္ေက်ာင္း၊ ရသစ္ရြာ၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးစႏၵိမာ-09-44207428။
၃၂၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၅)   ေရႊက်င္(ဂ်ား)ေက်ာင္း ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႏွင့္ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ ကံႀကီး၊ မက်ီးရပ္၊
                                 ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဦးပညာ၀ရ-01-579031
၃၂၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၆)   အ.မ.ကေက်ာင္းစာၾက့္တိုက္၊ ေႏွာေညာင္ပင္ရြာ၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္းဦး၀ိေရာစန-01-662146။
၃၂၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၇)   ေရႊေလွရြာ၊ လက္ပန္ေတာင္းအုပ္စု၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဦးေက်ာ္သန္း ဖုန္း- 09-40042044-တဆင့္
၃၂၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၈)   စံျပေက်းရြာ၊ စံျပေက်ာင္း၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ လမိုင္းတိုက္နယ္ခြဲ၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဦးေမာင္ေအး(ခ)ဦးေစာဥ ဖုန္း -09-49604587
၃၂၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၂၉)   အိမ္မက္သစ္(အခမဲ့)စာဖတ္ခန္း၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၂)၊ သိမ္ဇရပ္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-ဦးပညာနႏၵ-09-428190716။
၃၃၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၀)   ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္းႏွင့္ရိပ္သာသံဃာ့ဒါနဆြမ္းေလာင္းအသင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း၊ လမ္းသြယ္(၁)၊
                                 အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-01-700571
၃၃၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၁)   ပုရစ္ကုန္း(ေတာင္)ရြာ၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-071-60152၊ 09-442074372၊ 09-47051372
၃၃၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၂)   ၀ဲႀကီးေက်းရြာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-01-626272။
၃၃၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၃)   စေျမွာင္ေက်းရြာ၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးေမဓာရဒ-09-421179436၊ 09-33284569။
၃၃၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၄)   မသဲေက်းရြာ၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း- ဦးေမဓာရဒ-09-421179436၊ 09-33284569၊
၃၃၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၅)   ေတာရအေရွ႕ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၊ ဗႏၶရရပ္၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္-09-402598131။
၃၃၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၆)   ဘ၀ေအာင္လံစာၾကည့္တိုက္၊ နန္႔ပင္းေက်းရြာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ဖုန္း-မႏြယ္ႏြယ္ေအာင္-09-400034384။
၃၃၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၇)   အားမာန္စာၾကည့္တိုက္၊ ကြမ္းဟဲေက်းရြာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ဖုန္း-မႏြယ္ႏြယ္ေအာင္-09-400034384။
၃၃၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၈)   အလင္းတန္းစာၾကည့္တိုက္၊ ထည္ပင္ကန္ေက်းရြာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ဖုန္း-မႏြယ္ႏြယ္ေအာင္-09-400034384။
၃၃၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၃၉)   အလင္းေရာင္စာၾကည့္တိုက္၊ မိုးေကာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ အမွတ္(၂)သဲေတာ၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း ကိုတူးတူး-09-2165076၊ 01-385298။
၃၄၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၀)   ထ-၁၆ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-ဦးထက္ေအာင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေအး-09-31082775။
၃၄၁။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၁)   အမွတ္-၁၊ ၃လမ္း၊ လမ္းမေတာ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။
                                 ဖုန္း-ဦး၀င္းႏိုင္-09-5372400၊ ဦးရဲထြန္းဦး-09-5372444။
၃၄၂။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၂)   အမွတ္-၅၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု၊ ထံုးဘို၊ ပန္းေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-ဦးသိန္းေအာင္-09-31470922။
၃၄၃။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၃)   က.ပ.စ(၁၃)၊ ပိေတာက္ကန္စခန္း၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-စက္႐ံုမွဴး-09-47202457
၃၄၄။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၄)   က.ပ.စ(၁၅)၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-031-43401 (ဗ.က သုခ)
၃၄၅။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၅)   ပုလဲဂုဏ္ေရာင္စာၾကည့္တိုက္၊ အ.လ.က၊ ေတာင္ဒဂံုဆီအုန္း၊ ဘုတ္ပ်င္းၿမိဳ႕။
                                  ဖုန္း-2300672၊ 09-425313957 (ေဒၚေလးေလးခင္)
၃၄၆။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၆)   မစိုးရိမ္စာသင္တိုက္၊ ေ၀ါၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-428160257(ဦးပညာစာရ)
၃၄၇။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၇)   ကမရာေက်းရြာ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။ ဖုန္း-09-49222971
၃၄၈။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၈)   ေအာင္ေမတၱာေတာရေက်ာင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
                                  ဖုန္း-09-8609458(ကိုဆန္နီ)၊ 09-5105794(ကိုထြန္းထြန္း)
၃၄၉။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၄၉)   ႏွမ္းပင္ေက်းရြာ၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-33027573(ဦးဆန္းဦး)
၃၅၀။ လုပ္ငန္းခြဲ(၃၅၀)   ေအးခ်မ္းသာရပ္၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ 09-42216228(ဦးစစ္ခိုင္)၊ 09-422208447(ဦးခ်စ္ခိုင္)

၃၅၁။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၁)  ပရိမၼေက်းရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-မေအးေအးေမာ္-09-421030054

၃၅၂။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၂)  သုတေရာင္ျခည္စာၾကည့္တိုက္၊ ဗဟုိေက်ာင္းတိုက္၊ အမွတ္-၃၊ ဗဟိုရပ္၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

                                  ေဒၚေအးသီတာျမင့္- ဖုန္း064-50942၊ 09-2165402

၃၅၃။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၃) သဒၶမၼပါလပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အိႏၵဳစံျပေက်းရြာ၊ ဘားအံ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္။ ဦးသုဇာတ-09-425040915

၃၅၄။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၄)  ၀ိသုဒၶိဓမၼာရံု၊ အမွတ္(ဒ/၁၇)၊ အပိုင္း(၃)၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ ဦးထြန္းၾကည္-ဖုန္း-09-73178471

၃၅၅။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၅)  သုတဘဏ္စာၾကည့္တိုက္၊ ေရငံႀကီးေက်းရြာ၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ ေဒၚသန္းရွင္-09-4222124933

၃၅၆။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၆)  ကနက္သီရိအေရွ႕ေက်ာင္း၊ ကနက္သီရိရြာ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။

                                  ဦးသုေတသန-09-49850212

၃၅၇။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၇)  ရွမ္းစုအလယ္ေက်ာင္း၊ နန္းခဲရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဦးခႏၲီစာရ 057-40796

၃၅၈။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၈)  ဖိုး၀ါးေသေက်ာင္း၊ ဖိုး၀ါးေသရြာ၊ ဘီလင္းၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ 09-425332683

၃၅၉။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၅၉)  အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ မုတၱမၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ ဖုန္းဦးသုဇာတ-09-31372878

၃၆၀။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၀)  အင္ေတာင္ပညာေဇာတိကာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္၊ မိေက်ာင္းအိုင္ေက်းရြာ၊ ကံေပါက္တိုက္နယ္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊။

                                  ဖုန္း-09-49283190၊ ဦးစိုးသန္း-ဖုန္း-09-250039321

၃၆၁။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၁)  အလန္းေက်ာင္း၊ အလန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။ဦးေသာဘန-09-31374511

၃၆၂။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၂)  ေအးဓမၼာရံုစာၾကည့္တိုက္၊ ၁၅၁လမ္း၊ ဗိ်ဳင္းေရအိုးစင္၊ ရြာမရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-မစႏုိး-09-5401517

၃၆၃။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၃)  အျပင္ပဒံေက်ာင္းတိုက္၊ အျပင္ပဒံေက်းရြာ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-ဦး၀ိသုဒၶ-09-5396178

၃၆၄။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၄)  အ.လ.က(ခြဲ)၊ အ၀ိုင္းေက်ာင္းစုေက်းရြာ၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္။ ေဒၚေအးေမာ္စိုး-09-31378669

၃၆၅။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၅)  သာယာကုန္းရြာလယ္ေက်ာင္းတိုက္၊ သာယာကုန္းစံျပေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

                                 ဖုန္း-ဆရာေတာ္ဦးဥကၠံသ-09-420049735၊ 09-73070122

၃၆၆။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၆)  မိကသစ္ရြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-ေစာေရႊထြန္း-09-3149065

၃၆၇။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၇)  ေမာ္ကၽြန္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ပုဂံလမ္း၊ ၂၁ရပ္ကြက္၊ ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

                                  ဖုန္း-မတင္မိုးေ၀-09-420286875

၃၆၈။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၈)  အမွတ္(၄)အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း မတင္မိုးေ၀-09-420286875၊09-44803449

၃၆၉။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၆၉)  ကံျမင့္ေက်းရြာ၊ ကံစြယ္အုပ္စု၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

၃၇၀။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၀)  မွန္ေက်ာင္းတိုက္၊ က်ည္ေထာင့္ကန္(၂)ရပ္ကြက္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္။ ဖုန္း-ရဲမွဴးျမင့္သိန္း-097-500124

၃၇၁။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၁)  က်တၱီးေက်းရြာ၊ ကန္သစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။ဖုန္း-09-73177401 ဦးတင္ေအာင္မိုး

၃၇၂။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၂)  ဖိုးရာ၀ဲေက်းရြာ၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-မယုယုထုိက္-09-451241355

၃၇၃။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၃)  ယသကုန္းေက်ာင္း၊ ကနက္သီရိရြာ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။ဖုန္းဦးပညာဗလ-09-49851129

၃၇၄။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၄)  ေစ်းက်ိဳေတာ္ကူးေက်ာင္း၊ ေတာင္၀ိုင္းလမ္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-057-24804၊ 09-5135949

၃၇၅။ လုပ္ငန္းခြဲ (၃၇၅)  ေအာင္ေမတၱာေတာရကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး။ ဖုန္း-09-250471877