သာမေဏေက်ာ္စာေမးပြဲအတြက္က်မ္းစာအုပ္မ်ား Download ရရွိႏိုင္ပါၿပီ


သာေမေဏေက်ာ္ တစ္ပါး ျဖစ္လာေရးအေတြက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ျပဌာန္း က်မ္းစာမ်ားမွာ
ပထမဆင့္တြင္
(က) ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္
(ခ) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ (ဧကနိပါတ္မွ တိကနိပါတ္အထိ
(ဂ) ဓမၼပဒအ႒ကထာ (ယမက၀ဂ္ႏွင့္ အပၸမာဒ၀ဂ္အကုန္အထိ)
(ဃ) သဒၵါ-၅-ေစာင္ (သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်ာတ္-ကိတ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ေအာက္သုံးပိုင္း ( စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း)

ဒုတိယဆင့္တြင္
(က)စူဠ၀ါ ပါဠိေတာ္ /ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္
(ခ)အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ (စတုကၠနိပါတ္မွ ဆကၠနိပါတ္အထိ))
(ဂ)ဓမၼပဒအ႒ကထာ(စိတၱ၀ဂ္မွဒ႑၀ဂ္အထိ)
(ဃ) သဒၵါ-၇- ေစာင္( သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်ာတ္-ကိတ္-သမာသ္-တဒၶိတ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ေျခာက္ပုိင္း (စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း-၀ီထိ-၀ီထိမုတ္-ရုပ္)

တတိယဆင့္တြင္
(က) ပါရာဇိကဏ္ႏွင့္ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္
(ခ) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္(သတၱကနိပါတ္မွ ေနာက္္္္္ဆုံးဧကာဒသကနိပါတ္ အကုန္အထိ)
(ဂ) ဓမၼပဒအ႒ကထာ (ဇရာ၀ဂ္မွ ေနာက္ဆုံးျဗာဟၼဏ၀ဂ္ အထိ
(ဃ) သဒၵါရွစ္ေစာင္( သႏၶိ-နာမ္-ကာရက-အာခ်တ္-ကိတ္-သမာသ္-တဒိၶတ္-ဥဏာဒ္)
(င) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ကိုးပိုင္း( စိတ္-ေစတသိက္-ပကိဏ္း-၀ီထိ-၀ီထိ မုတ္-ရုပ္-သမုစၥည္း-ပစၥည္း-ကမၼ႒ာန္း) ဟု ျပဌာန္းထားေသာ က်မ္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ကို တစ္ႏွစ္ေျဖဆုိရပါသည္၊ ေအာက္အဆင့္ေအာင္မွ အထက္အဆင့္ကို ေျဖဆုိခြင့္ရ ပါသည္၊ အလကၤာရ ဘြဲ႕ရ သာမေဏေက်ာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ရန္ တစ္ႏွစ္ တစ္တန္းေအာင္ပါမွ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ၾကာေအာင္ ေျဖဆုိရပါသည္။

သာမေဏေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္—-
၁။ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ(၃၈၁)
၂။ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ စာမ်က္မွာ (၄၇၀)
၃။ မဟာ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၁၁)
၄။စူဠ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၀၈)
၅။ ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ (၃၉၀)

စုစုေပါင္း ၀ိနည္းငါးက်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၂၂၆၀) တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ပထမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၅၈၀) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၅၁၃) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ တတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၅၅၈) စုစုေပါင္း အဂၤုတၱိဳရ္(၁၁)က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၁၆၅၁)တုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊
ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ပထမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၄၄၇) ဓမၼပဒအ႒ကထာ ဒုတိယအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၅၄) စုစုေပါင္း ဓမၼပဒအ႒ကထာ (၂၆)၀ဂ္ စာမ်က္ႏွာ(၉၀၁) တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊
သဒၵါ(၈)ေစာင္ တို႕ကို လည္းေကာင္း သဂၤဟ(၉)ပိုင္း တုိ႕ကို လည္းေကာင္း၊ သင္အံ ေလ့လာ ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္တန္း ျဖစ္ေသာ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲ နိကာယ္စာေမးပြဲ တိပိဋကစာေမးပြဲ တုိ႕တြင္လည္း လြယ္ကူစြာ ေလ်က္လွမ္း ႏိုင္ပါသည္။ စာခ်ေကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သို႕ ဓမၼကထိကေကာင္းတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ-က စာေမးပြဲ စည္းမ်ည္း ေရးဆြဲေပးေတာ္မူၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း( သက်သီဟ) အသင္းက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၁-ခုႏွစ္ ေလာက္က စတင္က်င္းပသည္ဟု သိရပါသည္။

တစ္ဘာသာလ်င္ တစ္ရက္ျဖင့္ သုံးဘာသာ သုံးရက္ေျဖရပါသည္။ သုံးဆင့္လုံးေအာင္လ်င္ သာမေဏေက်ာ္ ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပါသည္။ သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သာမေဏေက်ာ္ဘဲြ႕ႏွင့္ ထုိက္ထန္ေအာင္ သာသနာေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကို ေလ႕လာ သိရွိရပါသည္ ။ အစစ္အမွန္ သဒၶါတရားျဖင့္ အစစ္အမွန္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ သာမေဏမ်ားအား ေထာက္ပ့ံ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္လ်က္ သာမေဏေက်ာ္ စာေမးပြဲ အေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမွီ သေလာက္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။
စာအုပ္အမည္မ်ားကို ႏွိပ္၍ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။
သာမေဏေက်ာ္ ပထမဆင့္

သာမေဏလကၤာရ – ပထမဆင့္ (သဂၤဟပို႕ခ်ခ်က္မွတ္တမ္း)

သက်သီဟပုစာၦေပါင္းခ်ဳပ္ – ပထမဆင့္ သာမေဏေက်ာ္

အဂၤုတဳၱိရ္ဝဏၰာ – ပထမဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

ဓမၼပဒဝဏၰနာ – ပထမဆင့္ (အ႐ွင္ဥတၱမာဘိဝံသ)

ပထမဆင့္-သဒၵါ၊သၿဂိဳလ္အေျဖ (အ႐ွင္ဝိစကၡဏာဘိဝံသ)

ပါဠိေဗာဓိ – ပါဠိသဒၵါႏွင့္ စာစီစာကုံး (အဆင့္ျမင့္ပိုင္း) (ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တိုက္သစ္ ပေဇၨာတာရုံေက်ာင္းတိုက္ ဓမၼာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူ အရွင္ဂုဏိႆရ)