ေကာလင္းၿမိဳ႕ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းျပ)သင္တန္းဖြင့္လွစ္


Kaw Lin

ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းမွ ေကာလင္းၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ
ယဥ္ေက်းမႈ (နည္းျပ)သင္တန္းကို ယေန႔ (၈.၁.၁၄) မနက္ ၉နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္ ။