အသံဖိုင္မ်ား


ေတးကဗ်ာမ်ား

၀၀၁ – ငါတို႔ဘုရား ၀၀၂ – ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ၀၀၃ – ဓမၼဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး ၀၀၄ – သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ၀၀၅ – သရဏဂံုကဗ်ာ (၁) ၀၀၆ – သရဏဂံုအက်ိဳး(၁၀)ပါး ၀၀၇ – သရဏဂံု(၃)ပါး ၀၀၈ – လိမၼာတဲ့ကေလး ၀၀၉ – လက္ေဆးရန္ကဗ်ာ ၀၁၀ – ေမာင္ညစ္ပတ္ ၀၁၁ – သူေတာ္ေကာင္းကဗ်ာ ၀၁၂ – ေတးကဗ်ာ ၀၁၃ – ပန္းေတာ္ကပ္၊ ေရေတာ္ကပ္၊ ဆီမီးေတာ္ကပ္၊ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ ၀၁၄


ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တရားေတာ္မ်ား

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္မ်ား ၁။   ရွစ္ပါးသီလေပး ၂။   ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတပန္တည္သည္ တရားေတာ္ (၁၉.၁.၆၀) ၃။   ကံသည္ အနတၱသေဘာျဖစ္ပံု၊ မဟာပုဏၰမသုတ္ (၂၀.၁.၆၀) ၄။   လူမိုက္ႏွင့္ လူမိုက္ထက္ပိုမိုက္ေသာ သူတရားေတာ္(၂၁.၁.၆၀) ၅။   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးတရားနာေနၾကပံု (၂၂.၁.၆၀) ၆။   မဂၢျဗဟၼစရိယ အက်င့္ႏွင့္ လူမိုက္လမ္းျဖတ္ရန္ (၂၃.၁.၆၀) ၇။   လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံုတရားေတာ္  (၂၄.၁.၆၀) ၈။   ငါဟူေသာ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္ရန္၊ ရွင္ေခမကဥပမာျပ(၂၅.၁.၆၀) ၉။   အနိစၥႏွင့္ အနိစၥလကၡဏာ၊ ရွင္ေခမာျပ(၂၆.၁.၆၀) ၁၀။ အိပ္ျခင္းမွ ႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ျပၾကရန္ တရားေတာ္ (၂၇.၁.၆၀) ၁၁။ ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သြားႏုိင္ပံု တရားေတာ္ (၂၈.၁.၆၀) ၁၂။ သုသိမပရဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း တရားေတာ္ (၁) (၂၉.၁.၆၀) ၁၃။ သုသိမပရဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း တရားေတာ္ […]


ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ား

က်ိဳကၠေလာ့ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္စႏၵာဝရာဘိဝံသ မိုးကုတ္၀ိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ (၆-၁၀-၂၀၁၂) မွ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔တြင္  ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား 1.   6 – 10 – 2012 AM 2.   6 – 10 – 2012 PM 3.   7 – 10 – 2012 AM 4.   7 – 10 – 2012 PM 5.   8 – 10 – 2012 AM 6.   8 – 10 – […]


ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ား

အရွင္ပညာသီဟာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား ၁။ ေကာင္းဖို႔ ေျပာင္းရေအာင္ (၂၄.၄.၀၈) ၂။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၁)  (၁၇.၇.၀၈) ၃။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၂)  (၁၈.၇.၀၈) ၄။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၃)  (၁၉.၇.၀၈) ၅။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၄)  (၂၀.၇.၀၈) ၆။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၅)  (၂၁.၇.၀၈) ၇။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၆)  (၂၂.၇.၀၈) ၈။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၇)  (၂၃.၇.၀၈) ၉။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၈)  (၂၄.၇.၀၈) ၁၀။ တရားဦးဓမၼစၾကာၤ အပိုင္း (၉)  (၂၅.၇.၀၈)


ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ား

အရွင္ေဃာသိတ (တစ္ဘ၀သာသနာက်မ္းျပဳ) ဖိုင္ ( ၁ ) ၁။   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံတရား ၂။   ရွည္လ်ားတဲ့ဘ၀သံသရာ ၃။   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ကမၼဘ၀ရွင္းတမ္း ၄။   အတိတ္ကံအစြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာပံု ၅။   ႐ုပ္နာမ္ခြဲ ပညတ္ပရမတ္ခြဲ ၆။   တဏွာသခၤယသုတ္ ၇။   (၆၂)ပါးေသာ မိစာၦဒိ႒ိ ၈။   ဆပၸါဏေကာပမသုတ္ (သားေကာင္၆ေကာင္ဥပမာျပ) ၉။   သုညတဆိုက္ေအာင္႐ႈပါ ၁၀။   ေတ၀ိဇၨသုတ္ ၁၁။   ဖဂၢဳနရဟန္းတရား ၁၂။   ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတ္ ၁၃။   သမၼာဒိ႒ိ (၅)မ်ိဳး ၁၄။   အဂိၢ၀စ ၦသုတ္ ဖုိင္ ( ၂ ) ၁။   ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေျခခံတရား ၂။   အတိတ္ကံအစြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာပံု ၃။   ဓါတ္ၾကီး (၄၂)ပါးမွ်သာ ၄။   […]