ဓာတ္ပံုမ်ား


ေသြးလွဴဒါန္းပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ…

ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ၁၇.၉.၂၀၁၆(စေနေန႔) နံနက္(၉)နာရီ တြင္ အမ်ိဳးသားေသြလွဴဘဏ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ ဒါနဥပပါရမီ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။


ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပဒံပရိယတၱိစာသင္ သံဃာေတာ္မ်ားသို႔သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္…

ဓမၼေရာင္ျခည္ဓၼဒါနေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ အဟံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ေသာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပဒံ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္သို႔ စာသင္ သံဃာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိာ က်ပ္သိန္း 2004050 တန္ဖိုးရွိ သကၤန္း၊ ကိုယ္ပတ္၊ ထီး၊ လြယ္အိတ္၊ သပိတ္၊ သပိတ္အိတ္၊ စာၾကည့္မီးအိမ္၊ ခရီးေဆာင္လက္ဆြဲအိတ္၊ ေခါင္းအံုး၊ ဓါတ္ဗူး၊ ဆပ္ျပာ၊ ေဆး၀ါး၊ စာသင္သားကိုင္ စာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ အျခားဗဟုသုတ စာအုပ္မ်ား ကို 21.8.2016 (တနဂၤေႏြေန႔) ကသြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။